Visítanos en FACEBOOK
 
Últimas Noticias
 
ONDE VER GANSOS EN ESPAÑA?
07/04/2015


Con este titular, o último número da revista Aves y Naturaleza, de SEO/BirdLife, publica un artigo cos 10 mellores lugares de España para observar gansos.

Comenta que todos os gansos (a excepción do ansar bravo), que chegan á península Ibérica en busca de alimento e mellores condicións climáticas desde a Europa setentrional e Asia, fano entre finais de novembro e mediados de febreiro, época que corresponde á invernada.

Neste período e nestes 10 espazos privilexiados: marismas do Guadalquivir, delta do Ebro, veigas altas do Guadiana, encoros de Azutrán e Castejón, Azud de Río Lobos, lagoas da Nava, Boada e Pedraza, lagoas de Villafáfila, Santoña, O Grove e ría do Burgo, poden observarse cinco especies de gansos ou anser (careto, bicocurto, campestre e bravo) e dous gansos do xénero branta (ganso de cara branca e ganso de cara negra).

Os gansos do xénero anser frecuentan humedais, arrozais, zonas de regadíos, encoros e estepa cerealista do norte da Meseta. Os branta, máis escasos que os anser, comparten con eles estes mesmos lugares de alimentación, sobre todo o ganso de cara branca, mentres que o ganso de cara negra, aínda menos frecuente, aparece en humedais e pastizais da cornixa cantábrica e Galicia. E aquí o artigo cita O Grove.

É certo que todos os invernos se ven brantas e ata algún ganso bravo na nosa localidade.

No ano 2013 divisáronse durante varias semanas un ganso bravo (Anser anser) e un exemplar de ganso de cara branca (Branta leucopsis), anelada en 2004 no suroeste de Escocia, pero durante este inverno observáronse na enseada do Vao, cinco gansos de cara negra (Branta bernicla bernicla), e un ganso de cara negra, pero da subespecie rhota (Branta bernicla rhota), aínda máis raro que os anteriores e, xa que logo, máis difícil de observar.

Con estes testemuños ornitológicos, queda patente que durante o inverno os espazos naturais do Complexo Ons-O Grove son un bo lugar para a observación de gansos do xénero branta.


 

 
Añadir a: Yahoo Añadir a: Google Añadir a: Facebook Añadir a: Twitter
Castellano
Galego
English