Visítanos en FACEBOOK
 
Últimas Noticias
 
A GALIÑOLA NEGRA E A LAGOA DA BODEIRA
18/06/2014

A galiñola negra (Fulica atra) é unha ave acuática de cor totalmente negra e con peteiro e escudete frontal brancos. É unha especie nadadora e moi boa mergulladora e que se alimenta, sobre todo, de sementes e partes verdes de plantas de auga.

Esta especie foi elixida pola Sociedade Galega de Ornitoloxía (SGO) Ave do Ano 2014 debido a que ultimamente a súa poboación está sufrindo un gran declive en Galicia.

As principais ameazas coas que se enfronta teñen que ver cos problemas de conservación que nos últimos tempos sofren as nosas zonas húmidas.

Algúns destes problemas son: a proliferación de especies exóticas invasoras, tanto vexetais como animais. Así, peixes e cangrexos foráneos compiten coa galiñola negra para a obtención de alimento ou o visón americano, mamífero voraz que depreda directamente sobre esta especie.

Tamén a alteración dos humedais lle afectan á galiñola negra debido á construción de infraestruturas ou á falta de xestión dun gran número de espazos húmidos de Galicia.

Aquí, na costa NW do concello do Grove, detrás da praia de Mexiloeira e do seu complexo dunar, hai unha pequena lagoa litoral ben conservada, a Lagoa da Bodeira, de augas tranquilas e abundante vexetación palustre e mergullada, onde aínda hai galiñolas negras que poden ser vistas todo o ano.

Varios exemplares invernan na lagoa e algunhas parellas nidifican, formando un niño flotante feito de canas e xuncos que dobran e onde sacan adiante unha prole de varios polos dos que se encargan ambos os proxenitores.

Pero non só as galiñolas negras elixen este espazo protexido, senón que aquí se reproducen tamén os mergullóns pequenos, as galiñolas (aves parecidas ás galiñolas negras, pero non tan nadadoras e co peteiro e o escudete vermellos) e os parrulos máis comúns, os patos-reais, ademais dun gran número de paxariños que senten preferencia por toda a vexetación que rodea este tranquilo lugar.

A galiñola negra é un bioindicador do estado e dos problemas de conservación dos nosos humedais, por iso debemos procurar que continúe ocupando a lagoa litoral da Bodeira, porque mentres haxa galiñolas negras teremos calidade de vida.


 
Añadir a: Yahoo Añadir a: Google Añadir a: Facebook Añadir a: Twitter
Castellano
Galego
English